Selamat Datang di Situs UPT PPL UM * Maju Bersama melalui Program PPL untuk Mencerdaskan Bangsa melalui Kebersamaan dan Persatuan

DAFTAR DOSEN PENJEMPUT MAHASISWA PPL II SEMESTER GENAP 2014/2015

 

SURAT TUGAS

Nomor: 25.3.2/UN32.15/KP/2015

 

Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang menugasi

Nama               : Periksa Lampiran.

Jabatan            : Periksa Lampiran.

Tempat            : Periksa Lampiran.

Kegiatan          : Melaksanakan Penjemputan Mahasiswa PPL II Gelombang 2 ke sekolah tempat PPL.

Waktu             : 4 April 2015.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan setelah selesai melaksanakan tugas harap melaporkan kepada Ketua LP3.

 

 

25 Maret 2015

Ketua,

 

Dr. H. Sulton, M.Pd

Tembusan:                                                                              NIP 195708031984031003

  1. Para Dekan Fakultas;
  2. Para Ketua Jurusan;
  3. Sekretaris LP3;
  4. Kepala P4L;
  5. Kabag TU LP3;
  6. Para Kasubag LP3;
  7. Pada Dosen yang bersangkutan;

Universitas Negeri Malang.

=====================================

Lampiran Surat Tugas Ketua LP3

Nomor : 25.3.2/UN32.15/KP/2015, tanggal 25 Maret 2015

 

DAFTAR DOSEN PENJEMPUT MAHASISWA PPL II

SEMESTER GENAP 2014/2015 UNIVERSITAS NEGERI MALANG

 

No Nama Fakul tas Menjemput di Kontak Person yang dijemput
1 Dr. Siti Nurrochmah, M.Kes FIK MTsN 02 Malang Bachtiar Dwi S (*)
2 Dr. Yahmin, S.Pd, M.Si FMIPA MA Al Ma`arif Sisngosari Taufiqurrohman (*)
3 Drs. Purbo Suwasono, M.Si FMIPA MAN 02 Batu Hanif Nur Rohman (*)
4 Drs. Yudyanto, M.Si FMIPA SMAN 02 Batu Akhmad Rizal Dz. (*)
5 Sugiyanto, S.Pd, M.Si FMIPA SMAN 02 Malang Ahmad Gilang Is. (*)
6 Drs. Hadi Soekamto, M.Pd, M.Si FIS SMAN 03 Malang Ivan Ashif A (*)
7 Drs. H. Winarto, M.Pd FMIPA SMAN 04 Malang Nila Mutia Dewi (*)
8 Drs. Prayitno, M.Pd FMIPA SMAN 05 Malang Yohanes Sumantr (*)
9
  1. Sulur, S.Pd, M.Si, Mtd
FMIPA SMAN 06 Malang Nur Hasan Pd(*)
10 Dr. Fauziatul Fajaroh, M.S. FMIPA SMAN 08 Malang Eliya Belqis (*)
11 Dr. Sentot Kusairi, S.Pd, M.Si FMIPA SMAN 09 Malang Cahyo Widarto (*)
12 Drs. Muhammad Su`aidy, M.Pd FMIPA SMAN 10 Malang Ahmad Afwan Yazid (*)
13 Dr. Irhamni, M.Pd FS SMAN 01 Malang Ahmad Afwan Yazid (*)
14 Laily Maziyah, S.Pd, M.Pd FS MA Bilinguan Batu Mahyuddin Sy (*)
15 Dr. H. Kholisin, M.Hum FS MAN 03 Malang Elvi Hidayati (*)
16 Hanik Mahliatussikah, S.Ag, M.Hum FS MAN Malang 01 Rendik Dwi P. (*)
17 Deddy Kurniawan, S.Pd, M.A. FS SMAN 07 Malang Endyana Gandari P (*)
18 Rully Aprilia Zandra, S.Pd, M.Pd FS SMP LAB UM Ika Novita Sari (*)
19 Dr. Widodo H.S., M.Pd FS SMPN 01 Malang Aden Ubaid (*)
20 Dr. Martutik, M.Pd FS SMPN 20 Malang Adi Probo Laksono (*)
21 Dra. Hapsari Kusumawardani, M.Pd FT SMK Kartika IV-1 Malang Trisia Septalina (*)
22 Drs. Eddy Rudiyanto, M.Pd FT SMK Muh. 01 Kepanjen Muhammad Hafid M. (*)
23 Drs. Partono, M.Pd FT SMK Nasional Malang Bayu Dadang P (*)
24 Rr. Poppy Puspitasari, S.Pd, M.T., Ph.D FT SMK PGRI 03 Malang Pragunanda Andika Ws (*)
25 Dra. Rosanti Rosmawati, M.Sn FT SMKN 01 Batu Devintasari (*)
26 Drs. Putut Murdanto, S.T., M.T. FT SMKN 01 Singosari Bagus Karunia Putra (*)
27 Agus Sunandar, S.Pd, M.Sn FT SMKN 01 Turen Kiki Fitriyah H (*)
28 Laili Hidayati, S.Pd, M,Si FT SMKN 02 Malang Dwi Purwanti (*)
29 Dra. Wiwik Wahyuni, M.Pd FT SMKN 03 Malang Farida Indah Nur Laila (*)
30 Dra. Agus Heri Supadmi I., M.Pd FT SMKN 05 Malang Sutilah (*)
31 Drs. Solichin, S.T., M.Kes FT SMKN 06 Malang Sugiarto (*)
32 Drs. Sumarli, M.Pd, M.T. FT SMKN 11 Malang Khusnaini (*)

 

Leave a Reply